zsms.tatrynet.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start
Aktualności

Informacja dla maturzystów.

Wszystkie informacje na temat tegorocznego egzaminu maturalnego znajdują się pod następującym linkiem:

www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

IM. STANISAWA MARUSARZA W ZAKOPANEM

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W WYMIARZE 1 ETATU.

I. Wymagania niezbędne:

a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr. 223 poz. 1458 r. z późn. zmianami) oraz określonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. 2013.885 z późn. zmianami) w zakresie wykształcenia i stażu pracy, czyli spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków.

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości.

II. Wymagania dodatkowe:

a) min. 2 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego w placówce oświatowej,

b) znajomość Ustawy o rachunkowości

c) znajomość Ustawy o finansach publicznych,

d) znajomość przepisów dotyczących wykorzystania środków unijnych,

e) znajomość wykonywania planów, sprawozdań,

f) znajomość programów: VULCAN, PŁATNIK,

g) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, oraz innymi właściwymi obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

a) organizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań.

b) bieżący i prawidłowym prowadzeniu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

- ochronę danych dot. księgowości i sprawozdań finansowych,

- terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

- nadzorowanie całokształtu prac poszczególnych pracowników z zakresu rachunkowości.

2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

a) dysponowaniu środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarowaniu środkami pozabudżetowymi.

3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.

4. Kwalifikowanie dowodów księgowych według właściwych podziałów klasyfikacji budżetowej.

5. Rozliczanie się z kontrahentami i uzgadnianie sald.

6. Rozliczanie działalności sportowej.

7. Dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów finansowych.

8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym.

9. Kalkulacja płac.

IV. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny, CV,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) kserokopia dowodu osobistego potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem,

d) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie),

e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopie)

f) zaświadczenie o niekaralności ( osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 29 października 2014 r. do godz. 10:00.

Miejsce: oferty z dokumentami kandydatów należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza."

34-500 Zakopane, ul. Droga do Olczy 26,

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 29 października 2014 r. o godz. 12:00

Uwagi:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wpływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Barbara Sobańska

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA GIMNAZJUM I LICEUM w 2014/2015r.

Informujemy, że w zakładce nauka pojawił się wykaz obowiązujących w naszej szkole podręczników.

W pierwszych dniach września w szkole zostanie zorganizowany kiermasz używanych podręczników.

 

Baw się razem z nami i ćwicz z Mistrzem.

31 maja 2014 roku w Parku Miejskim w Zakopanem nasza szkoła zorganizowała już po raz drugi Piknik Ćwicz z Mistrzem, który miał na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży sportów zimowych. Trenerzy przygotowali liczne zabawy i atrakcje dla wszystkich uczestników. Nie zabrakło również naszych absolwentów i olimpijczyków z Soczi. Swoją obecnością zaszczycili nas: Justyna Kowalczyk, Paulina Maciuszek, (biegi narciarskie), Dawid Kubacki, (skoki narciarskie), Katarzyna Woźniak, Konrad Niedźwiedzki, Sebastian Druszkiewicz (łyżwiarstwo szybkie), Aleksandra Kluś-Zamiedziowy, Maryna Gąsienica-Daniel (narciarstwo alpejskie), Karolina Sztokfisz (snowboard), Paulina Bobak (biathlon), którzy zostali powitani na scenie przez Dyrektor Barbarę Sobańską. Sportowcy odebrali z rąk Pani Dyrektor kwiaty oraz drobne upominki w tym portrety wykonane przez naszych uczniów. Podziękowania dla Kamila Stocha odebrali rodzice mistrza - państwo Krystyna i Bronisław Stoch.

W spotkaniu uczestniczyli Prezes PKOL Andrzej Kraśnicki, Dyrektor Polskiej Fundacji Olimpijskiej Włodzimierz Kleniewski, Prezes firmy Procter & Gamble Marek Kapuściński, Dyrektor Grey Group Monika Bierwagen, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego Andrzej Skupień, Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. Podczas spotkania został symbolicznie wręczony grant w wysokości 320 670 zł  przeznaczony na zakup sprzętu sportowego i szkolenia w naszej szkole.

Dzień wcześniej, w piątek 30 maja, w budynku SMS odbył się Dzień Edukacji Olimpijskiej. Odbyły się liczne pokazy, dyskusje, ciekawe prelekcje wygłosiły panie Grażyna Rabsztyn oraz Katarzyna Deberny, które odwiedziły naszą szkołę z ramienia PKOL.

Kwestowaliśmy również dla Szymona, który uległ wypadkowi na skoczni - zebrane środki pieniężne zostaną przeznaczone na rehabilitacje.

 

 

 

Podsumowanie wyników uczniów i absolwentów SMS Zakopane w sezonie 2013/2014

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszych uczniów w sezonie 2013/2014 - sezon możemy uznać za bardzo udany, wielki wysiłek i niezliczona ilość godzin treningów przyniosły świetne rezultaty. Zapraszamy do tej obszernej lektury ;-)

 

Podsumowanie sezonu sportowego 2013/2014

pożegnanie uczniów klasy 3 LOMS.

W piątek 25.04.14 roku w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem odbyła się uroczystość podsumowanie sezonu sportowego 2013/2014 jak i tradycyjnie w tym dniu pożegnanie uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego.

Na uroczystość przybyło wiele zaproszonych gości: Starosta Powiatu Tatrzańskiego Andrzej Gąsienica Makowski, Burmistrz Miasta Zakopane Janusz Majcher, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Zofia Kiełpińska, Urząd Gminy Kościelisko reprezentował radny Stanisław Pabin i Anna Fidermak, Prezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego Andrzej Kozak. Przybyli prezesi klubów UKS Regle Kościelisko Jerzy Leśnik, SMPTT Zakopane Maciej Wasylkowski, UKS Obidowa Obidowiec Dawid Szeliga.

Dyrektor powitała wszystkich przybyłych, szczególnie uczniów klasy III LOMS i ich licznie zgromadzonych rodziców.

Najlepsi zawodnicy wszystkich dyscyplin sportowych sezonu sportowego 2013/14 zostali nagrodzeni pucharami. Starosta Powiatu Tatrzańskiego ufundował nagrody dla tegorocznych absolwentek: Magdaleny Czyszczoń i Kingi Mitoraj a także dla trenerów: Ludwik Tokarz, Krzysztof Sobański, Marek Pandyra. Burmistrz Miasta Zakopane nagrodził: Andrzej Leśniakiewicz, Magdalena Kłusak, Szymon Król. Wójt Gminy Kościelisko ufundował nagrody dla: Kingi Mitoraj, Agnieszki Iwaniec, Tomasza Zięby, Bartłomieja Styrczuli, Karola Bachledy, Mateusza Chowaniaka, Magdaleny Kłusak.

Były podziękowania, gratulacje, bukiety kwiatów i obietnice w wsparcia finansowego szkoły.

Galeria.

 

Pomoc dla Szymona.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem dla Szymona, który miał wypadek podczas zawodów na skoczni w Zakopanem prosimy o wpłaty na konto BZ WBK Zakopane 72 1090 2590 0000 0001 2157 2196 z dopiskiem "Szymon".

Serdecznie dziękujemy.

 

Podsumowanie sezonu sportowego 2013/14 i pożegnanie maturzystów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, trenerów, uczniów SMS Zakopane na uroczystość podsumowania sezonu sportowego 2013/2014 oraz pożegnanie uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego dnia 25.04.2014 o godz 14:00 odbędzie się msza święta a następnie o godz 15:00 dalsza część uroczystości w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem.

 

Życzenia Wielkanocne.

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich uczniów i pracowników życzy Dyrekcja SMS Zakopane.

 

Piknik "Ćwicz z Mistrzem"  31.05.2014 rok.

Drodzy absolwenci Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem postanowiliśmy po raz kolejny  zorganizować Piknik "Ćwicz z Mistrzem", którego celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej i zachęcanie do uprawiania sportów zimowych. Planujemy zorganizować to spotkanie 31.05.2014 roku w pięknym, niedawno oddanym parku miejskim w Zakopanem w godzinach od 11:00 do 15:00. Bardzo liczymy na Waszą obecność w tym dniu, a szczególnie 19 reprezentantów ZIO Soczi 2014, absolwentów naszej szkoły. Zapraszamy medalistów Mistrzostw Świata Seniorów, Juniorów. Przygotowujemy wiele atrakcji. Pragniemy podziękować naszym olimpijczykom za piękne igrzyska, przypomnieć naszą historię szkoły, ideę i wartości olimpijskie oraz aktywnie ćwiczyć z olimpijczykami. A wieczorem jeżeli wyrażacie chęć zorganizujemy spotkanie absolwentów SMS Zakopane - minęło już 37 lat czas znowu się zobaczyć.

Będziemy również kwestować na rehabilitację dla Szymona.

 

Zaproszenie na konsultacje przed egzaminami wstępnymi do ZSMS Zakopane.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje specjalistyczne z trenerami prowadzącymi sekcję narciarstwa alpejskiego w ZSMS Zakopane. Konsultacje odbywać się będą w miesiącu kwietniu na Kasprowym Wierchu w godzinach rannych. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie chęci udziału do trenera Janusza Starzyka tel: 607331362.

 


Strona 1 z 6